Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Co warto wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również ogromna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Białorusi, Rosji, Kazachstanu czy Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]