Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie ochronę osób i mienia.

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest wiele. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół decydują się korzystać urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy podczas jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe drzwi i okna. Można też zakupić instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony obszar stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które miały miejsce w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]