Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Skieruj się na tlumaczalnia.pl/ceny/, aby odnaleźć informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego.

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w sieci bez problemu da się wyszperać darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one profesjonalnym tłumaczom, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nieraz obowiązkowe, przykładowo gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależny jest koszt przekładu?

Czynniki kształtujące cenę przekładu

Finalną cenę przekładu dokumentu determinują poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest de facto o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, włoski) albo germańskich (angielski, szwedzki) będzie najczęściej tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. bułgarskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo zagadnienia, które opisuje tekst. Translacja kontraktów handlowych, prac akademickich bądź referatów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa specyficznego dla konkretnej branży, ale także odpowiednią wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy większości usług, jeżeli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy szykować się na większy wydatek.

Przekład zwykły a poświadczony

Trzeba dodać, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. akt urodzenia albo świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, odpisu lub oryginału oraz przypisuje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli najczęściej mają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie potrzeby realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]