Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem pracowników, koniecznie kliknij tutaj.

Coraz większa grupa pracodawców rozumie, iż rozwój pracowników znacząco ma wkład w sukces całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana załoga zaopatrzona w duży wachlarz kompetencji miękkich to wszak istotny filar każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich osobistych predyspozycji oraz kwalifikacji może wspomóc właściciela przedsiębiorstwa w zebraniu zespołu, który będzie przygotowany na rozmaite wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez kompetentnego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych wykazuje umiejętności kierownicze i będzie dobrym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane różnymi metodami – przykładowo w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie audytów z zatrudnionymi wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleniowe, jak np. zadania grupowe, analiza konkretnego przypadku (case studies), wywiady oraz symulacje. Przy ich użyciu można wydobyć utajone możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z zespołem w formie coachingu.

Harmonogram audytu AC/DC

Poprawnie opracowany audyt jest rozdzielona na parę faz. Na wstępie wychodzi się od przeglądu kompetencji wymaganych do wypełniania danej funkcji w przedsiębiorstwu. W kolejnej fazie audytor wybiera techniki, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Dalszym etapem jest powiadomienie o intencjach sesji, a także tego, co chce się dzięki niej osiągnąć. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną wykonane audyty zatrudnionych – powinno one zapewniać komfort, który pomoże zrealizować założenia sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa co najmniej 4 godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, określone są ich mocne strony oraz podane są informacje, jak należy przeprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]