Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Dowiedz się więcej o badaniach kierowców Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę strach ma wielkie oczy. Komplet badań składa się z testów osobowościowych, testów inteligencji, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Uwzględniają między innymi neurotyzm, intro- oraz ekstrawersję i psychotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, wirometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy noszą okulary, powinni tylko pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D oraz D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które pragną wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Należy podkreślić, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je wyłącznie raz.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]