Badania operatorów – na czym polegają?

Badania operatorów Bielsko Biała - kliknij tutaj po dalsze informacje o tych usługach.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują również zastosowanie między innymi w czasie określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma rzetelność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w przypadku osób zamierzających pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją zyskujemy wiedzę, czy badana osoba będzie w stanie w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do widzenia steroskopowego, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może przeprowadzić wyłącznie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]