Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy należność od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość rodzimych przedsiębiorców

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone produkty czy też zrealizowane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze działająca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w wyznaczonym terminie i w efekcie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Mając na uwadze określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni pamiętać, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga dokładnego pilnowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim przedsiębiorstwom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Na ogół powodem tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach nadzór wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i likwidację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]