Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Sprawdź informacje o taniej windykacji.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile taka forma dochodzenia należności nie zadziała, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i każdego miesiąca wypisuje taką samą ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w określonym terminie zdecydowanie się zwiększa. W organizacji całego procesu powiązanego z księgowaniem wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może skonfigurować swoje scenariusze działań wszczynanych wobec opieszałych kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą skutków, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeśli wypunktowane powyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie wpływających należności, a po paru miesiącach skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]